opracowanie i realizacja: lucznik.pl
Jaktorˇw FIS

Witamy w Jaktorowie

Od 27 czerwca 2006 roku strona by│a wyÂwietlana 13526 razy.

Szkółka Piłkarska
Wsp├│lny Powiat
Towarzystwo Cyklist├│w w Jaktorowie

Z życia parafii p.w. Świętej Rodziny w Jaktorowie

Ko┼Ťci├│┼é w Jaktorowie

 

Ko┼Ťci├│┼é p.w. ┼Ťw. Stanis┼éawa biskupa i m─Öczennika i ┼Ťw. Teresy od Dzieci─ůtka Jezus. Parafia erygowana 1 pa┼║dziernika 1932 r. przez Aleksandra Kardyna┼éa Kakowskiego. Ko┼Ťci├│┼é zosta┼é pobudowany w latach 1930–34 wed┼éug projektu architekta Stefana Szyllera.

>> Galeria parafialna 

Og??oszenia duszpasterskie, 14 grudnia 2014 r.

III Niedziela Adwentu

1. Dzi? prze?ywamy III Niedziel? Adwentu. W naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, kt?re prowadzi ks. ?ukasz G?rzy?ski SAC. Spotkania rekolekcyjne b?d? w niedziel? na wszystkich Mszach ?wi?tych. Na Sum? o godz. 12:00 zapraszamy szczeg?lnie osoby chore i cierpi?ce. Prosimy, aby rodziny umo?liwi?y swoim starszym, schorowanym rodzicom czy dziadkom obecno?? w ko?ciele, przywo??c ich i umo?liwiaj?c w ten spos?b spotkanie z Chrystusem obecnym w sakramencie pokuty i pojednania. Niekiedy te osoby miesi?cami nie maj? kontaktu z Komuni? ?wi?t?. Wsp?lnie zatroszczmy si? o ich zdrowie duchowe. Osoby ob?o?nie chore odwiedzimy w wyznaczonym terminie.

2. Rekolekcje w poniedzia?ek i we wtorek odb?d? si? wed?ug nast?puj?cego porz?dku:

Poniedzia?ek 15 grudnia:

Wtorek 16 grudnia:

3. Zach?camy do udzia?u w akcji „Bombka”, czyli kiermaszu r?cznie malowanych ozd?b choinkowych. Pozyskane w ten spos?b ?rodki przeznaczone s? na pomoc ubogim rodzinom z naszej parafii.

4. Prosimy o zatroszczenie si? o op?atki na st?? wigilijny. Pami?tajmy, ?e przyj?cie po?wi?conego op?atka z parafii jest znakiem duchowej jedno?ci z nasz? rodzin? parafialn?.

5. Nasz parafialny Caritas zaprasza do sk?adania dar?w ?ywno?ciowych o przed?u?onej trwa?o?ci oraz chemii gospodarczej do skrzyni, kt?r? umie?cimy pod krzy?em przy g??wnym wej?ciu. Ten Adwentowy Dar Serca pozwoli przygotowa? ?wi?teczne paczki dla najubo?szych w naszej parafii.

6. Zach?camy do nabywania ?wiec wigilijnych, z kt?rych doch?d przeznaczony jest na pomoc najubo?szym rodzinom w naszej diecezji.

7. Zach?camy do lektury prasy katolickiej, m. in. „Go?cia Niedzielnego” i „Niedzieli”.

8. Og?oszenia dost?pne s? na stronie internetowej jaktorowskiego Forum Inicjatyw Spo?ecznych: www.jaktorow-fis.org.

© Jaktorˇw FIS 2007-2010